ANTIFROGEN® N


ISI TRANSFER SIVISI

Antifrogen® N, kapalı sıcak su ısıtma sistemlerinde, ısı pompalarında ısı transfer ortamı olarak ve endüstriyel soğutma ekipmanlarında soğutma tuzlu su olarak kullanım için sıvı, renkli, soluk sarı renktedir. Antifrogen® N, gıda veya ilaç uygulamalarında kullanıma uygun değildir. Alternatif olarak, Antifrogen® L kullanılması önerilir. Ürün nitritler, aminler, boratlar, silikatlar ve fosfatlar kullanılmadan inhibe edilir. Korozyon önleme sisteminin optimizasyonu, CMR maddeleri (kanserojenik, mutajenik, reprotoksik) kullanılmadan gerçekleştirildi.

Faydaları

Antifrogen® N, ısı transferi ve soğutma ortamı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Antifriz etkisi, yaklaşık 198 ° C’lik yüksek kaynama noktası ile buharlaşmadan kaynaklanan kaybı önleyen monoetilen glikole dayanmaktadır.Antifrogen® N konsantrasyonunun sabit kalması koşuluyla, karışımın donma direnci yıllarca kullanımdan sonra bile değişmez. Ayrıca Antifrogen® N / su karışımlarında faz ayrımı meydana gelmez.

TR
EN