PROTECTOGEN C AQUA


PASLANMA ÖNLEYİCİ

Protectogen® C aqua, oldukça etkili bir korozyon önleyiciler kombinasyonu içeren sarımsı, suda çözünür, glikolsüz bir sıvıdır. Ürün nitrit, amin, borat, fosfat ve silikat kullanılmadan inhibe edilir. Korozyon önleme sisteminin optimizasyonu, CMR maddeleri (C ancerogenic M utagenic R eprotoxic) kullanılmadan gerçekleştirildi. Formülasyona göre Protectogen® C aqua, 2011/65 / EG EG-kılavuzu (RoHS = Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması), madde 4 §1’de kurşun, cıva, kadmiyum, kromat VI gibi kısıtlanmış maddeler içermez, polibromlu bifenil (PBB) ve polibromlu difenil eter (PBDE).

Faydaları

Protectogen C aqua, donmaya karşı korumasız kapalı ısıtma veya soğutma devrelerine sahip soğuk su sistemleri için glikolsüz korozyon önleyici konsantredir. Protectogen C aqua, tesisatlarınızda uzun süreli korozyon koruması sağlayan yüksek verimli bir inhibitör kombinasyonu içerir.

TR
EN